550 αντικείμενα από την 4η π.Χ. χιλιετία έως τον 18ο μ.Χ.αιώνα αναδεικνύουν, μέσα από μια νέα μουσειογραφική, πολυσήμαντες πτυχές της διαχρονίας του αρχαίου κυπριακού βίου και της τέχνης στις διάφορες εκφάνσεις της.

Η έκθεση αναδεικνύει την πλούσια σε ρυθμούς, διακόσμηση και ευφάνταστα σχήματα κεραμική (χρηστικά, αποθηκευτικά και επιτραπέζια σκεύη) των Προϊστορικών και Ιστορικών Χρόνων, η οποία αντιπροσωπεύει τον πυρήνα της Συλλογής. Η κεραμική παρουσιάζεται σε δέκα προθήκες, καλύπτοντας χρονολογικά ένα ευρύτατο φάσμα από τα μέσα της 3ης π.Χ. χιλιετίας έως την Ύστερη Αρχαιότητα. Η κεραμική πλαισιώνεται με αντικείμενα σε επιμέρους θεματικές ενότητες για τη λατρεία, την υφαντική, την αρωματοποιία, τις ταφικές πρακτικές, τη γραφή, τη μεταλλοτεχνία, τη νομισματοκοπία, τη σφραγιδογλυφία και τις εξωτερικές σχέσεις.  Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με τα γυάλινα σκεύη και τα κοσμήματα.

Επίσης, παρουσιάζεται η εξέλιξη της ανθρώπινης μορφής στην Ειδωλοπλαστική και τη Γλυπτική από τη Χαλκολιθική έως τη ρωμαϊκή περίοδο, δίνοντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να κατανοήσει ορισμένους τύπους της μακραίωνης εξέλιξής της από τα πρώιμα, χαλκολιθικά  ειδώλια και περίαπτα της 4ης χιλιετίας π.Χ, φτιαγμένα από τον αυτοφυή στην Κύπρο πρασινωπό πικρόλιθο έως την ακμή της στην κοροπλαστική τέχνη και τη μνημειακή γλυπτική σε ασβεστόλιθο –και σπανιότερα σε μάρμαρο- των Ιστορικών Χρόνων.

Τέλος, ο επισκέπτης μπορεί να σταθεί στις οθόνες αφής, οι οποίες υποστηρίζουν με ποικίλα κείμενα και εικονογράφηση την ιστορία για τη δημιουργία των μετάλλων και τα κοιτάσματα χαλκού, το αγαθό που χάρισε στην Κύπρο πλούτο και ευημερία, τα διάφορα συστήματα προσυλλαβικής και συλλαβικής γραφής, την αφήγηση του αντιπραγματισμού και των νομισμάτων.

Δύο διαδραστικές επιφάνειες αφηγούνται τη μακραίωνη ιστορία του νησιού από τα προϊστορικά χρόνια έως την ακμή των πόλεων-βασιλείων και την ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο, τις σχέσεις με τον τότε γνωστό κόσμο, καθώς και τις συναρπαστικές εμπορικές διαδρομές των πλοίων και των φορτίων τους από διάφορα λιμάνια της ευρύτερης Μεσογείου κατά την αρχαιότητα.